O Boliwii

Boliwia, a poprawnie Wielonarodowe Państwo Boliwia (Estado Plurinacional de Bolivia) – to kraj leżący w środkowo-zachodniej części Ameryki Południowej. Jedno z dwóch – obok Paragwaju – nieposiadające dostępu do morza (co zresztą jest powodem narodowej traumy).

To stosunkowo młode Państwo, powstałe niecałe 200 lat temu, po zwycięstwie sił powstańczych nad Hiszpanami. Generałem tych sił był Simóna Bolívar i od jego nazwiska wzięła się pierwotna nazwa państwa, utworzonego 6 sierpnia 1825.

Pomimo wielowiekowej eksterminacji i wyzysku, na terenie Boliwii wciąż mieszkają rzesze ludności rdzennego pochodzenia – stanowi ona około 50% wszystkich obywateli kraju (których ogółem jest nieco ponad 11 milionów) i jest to najwyższy odsetek w Ameryce Południowej.